Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Indukční svařování

Indukční svařování

Vysokofrekvenční generátory HFR pro indukční svařování trubek a profilů

Pro výrobu uzavřených profilů se používají válcovací linky. Vstupním materiálem je ocelový pásek o šíři odpovídající obvodu budoucího profilu, navinutý do tzv. svitku. V první části linky (formovací) se pásek stočí do trubky a vzniklý šev je zavařen v tzv. svařovacím uzlu. Svařená trubka dále prochází druhou částí válcovací linky (kalibrační), kde dalším tvářením vznikne vyráběný profil.

Při indukčním svařování prochází trubka s nezavařeným švem přes vodou chlazenou zpravidla jedno až tří závitovou pracovní cívku (tzv. induktor), jež je napájena poměrně velikým proudem (0,5 až 10kA) o vysokém kmitočtu (200 až 400kHz) z vysokofrekvenčního generátoru. Lokální natavení hran materiálu a následné svaření pak probíhá indukčním ohřevem.

 

 

Výhody plně transistorových HFR generátorů pro indukční svařování

 • vysoká účinnost 80- 90%
 • teoreticky nekonečná životnost - tranzistor nestárne
 • zhruba poloviční až třetinová zástavbová plocha
 • vyšší kvalita sváru
 • malá spotřeba chladicí vody
 • hladký výronek – díky dokonale vyhlazenému stejnosměrnému zdroji
 • až 1000x lacinější opravitelnost v případě havárie.

 

Nová řada VF generátorů navíc umožňuje díky dokonale vyhlazenému stejnosměrnému zdroji regulaci VF výkonu od 0 do 100% při zachování konstantní kvality sváru – stálosti parametrů, což je nesporná výhoda oproti konkurenci.

 

Nevýhody elektronkových generátorů pro indukční svařování

Koncepce elektronkového vysokofrekvenčního svařovacího generátoru se od padesátých let minulého století prakticky nezměnila a je vyráběn některými zahraničními výrobci dodnes. Nevýhody elektronkového VF generátoru lze přibližně shrnout podle stupně důležitosti do následujících bodů:

 • nízká účinnost přeměny el. energie z rozvodné sítě do vysokofrekvenční podoby (maximální teoretická účinnost je 62%, typicky v provozu však pouze 45 – 50%)
 • stárnutí elektronky – je fyzikálně podmíněno a je neodvratné (zhruba 3 roky).
 • stárnutí nové elektronky i v průběhu skladování (nepostradatelný a vysoce nákladný náhradní díl)
 • nutnost práce s vysokým napětím (12 - 30kV)
 • krupičkovatý svár – zapříčiněno tyristorovým stejnosměrným zdrojem
 • přísné požadavky na kvalitu chladící vody

 

 

Největší nevýhodou elektronkových svařovacích systémů je bezesporu jejich velmi nízká účinnost. Pokud je například v praxi provozován elektronkový svařovací VF generátor s výstupním výkonem 200kW, musí být jeho příkon 400kW. Zbylých (nepotřebných) 200kW je odváděno do chladící vody, která musí být dále nákladně ochlazována.

 

Fotografie

Video

Indukční svařování

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

* povinné položky


Přejít na: ↑ Obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuVyhledávánínavigaci