Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

  • Protokol o měření rušení, protokol o odrušení
  • ES prohlášení o shodě
  • Naše společnost nakládá s údaji svých obchodních partnerů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR a platnou legislativou ČR. Osobou zodpovědnou za zpracování a nakládáni s osobními údaji je Mgr. Zuzana Rajmontová (e-mail: Zuzka@rajmont.cz) – zde obdržíte veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů a můžete zde uplatňovat práva subjektů  jako jsou právo přístupu k údajům, právo na výmaz nebo právo být zapomenut.

    Bližší informace zde

Přejít na: ↑ Obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuVyhledávánínavigaci