Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Aktuality

Úspěšné závěrečné oponentutní řízení

24. 10. 2009

Za účasti pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu byl ukončen projekt výzkumu a vývoje vysokofrekvenčního generátoru velkého výkonu 400kW. Přes velkou náročnost tříletého úkolu jsme byli ohodnoceni stupněm "V" - výtečně.

Přejít na: ↑ Obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuVyhledávánínavigaci